Disclaimer

De geheime dienst.nl besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De geheime dienst.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit De geheime dienst.nl elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

De geheime dienst.nl is niet verantwoordelijk voor de bij op de site vermelde personen beschikbare informatie.

Privacy Statement de geheime dienst.nl

In verband met de aangescherpte regels van de Privacy Wetgeving in de algemene verordening gegevensbescherming geven wij (lees: Monique Botschuijver en Jeroen Landsman, vennoten en eigenaren van v.o.f. de geheime dienst) graag inzage in de manier waarop en de reden waarom wij persoonsgegevens verzamelen.

Het door ons ontwikkelde MicroFlm Missie concept daagt consumenten uit om in actie te komen voor de camera. Wij geven instructie en vragen deelnemers om opdrachten te verfilmen uit een door ons opgestelde Missie. Door de opdrachten te verfilmen verkrijgt de geheime dienst beeldmateriaal dat gemonteerd wordt tot korte filmpjes die door onze opdrachtgever worden ingezet ter promotie van het product, evenement en/of dienst.

Quitclaim- overdacht beeld- en portretrecht.

Voor het uitvoeren van ons MicroFilm Missie concept vragen wij deelnemers aan zo'n Missie om een aantal gegevens met ons te delen. Het gaat hierbij om zogeheten 'Quitclaims', papieren formulieren waarop wij namens onze opdrachtgever vragen om schriftelijke toestemming van de deelnemer om de beelden te gebruiken binnen bepaalde kaders. Deze kaders worden altijd in de Quitclaim beschreven.

De Quitclaim bevat gewoonlijk de volgende gegevens:

Naam deelnemer of, wanneer van toepassing, naam van ouder/verzorger. Adresgegevens als straat, huisnummer en plaats. Telefoonnummer(-s). E-mail adres. Geboortedatum deelnemer. Handtekening deelnemer/ouder of verzorger.

Gebruik van verstrekte persoonsgegevens:

1. de geheime dienst zal aan haar en haar opdrachtgevers toevertrouwde persoonsgegevens nooit delen met andere partijen

2. de geheime dienst en haar opdrachtgevers bedrijven geen marketing die gebaseerd is op de in Quitclaims verstrekte gegevens door deelnemende personen

3. de geheime dienst zal aan haar toevertrouwde persoonsgegevens alleen gebruiken voor van te voren helder gecommuniceerde doelen met de betrokken persoon.

4. de geheime dienst garandeert personen die hun gegevens delen met de geheime dienst of filmbeelden maken als deelnemer aan een 'MicroFilm Missie' dat zij te allen tijde gemachtigd zijn om definitieve verwijdering van deze gegevens te vragen.

Heb je vragen over de behandeling van aan ons verstrekte gegevens? Stuur een mailtje aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel 075 6572770. 06 36533266 (Jeroen).

.

Jeroen Landsman/ Monique Botschuijver mei 2018